YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ        


Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.
Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;

1- Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2-Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
3-Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
4-Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?: "Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu, özel şirket) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir: Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir. Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir.

Proje Süresi Ne Kadardır: Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir: Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

Başvuru Nereye Yapılır: Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurunuzu doğrudan www.ua.gov.tr adresinde yer alan TURNA sisteminden yapmalısınız.

Başvuru Ne Zaman Yapılır: Gençlik alanındaki başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından iki farklı son başvuru tarihinden birine kadar (30 Nisan veya 01 Ekim, en geç öğle vakti saat 12.00 - Brüksel saati) sisteme yüklenmelidir:

30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül – 28 Şubat tarihleri arasında başlayanlar içindir.

01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar içindir.

  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik