ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Staj Hareketliliği Nedir?

Başvuru Koşulları

 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 Ay’ı geçmeyecek olması,
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
  * Ön lisans ve Lisans öğrencileri için                          2.20/4.00
  * Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise      2.50/4.00 olması,
 • Yabancı Dil Sınavı Sonucunun 55 puan ve üzeri olması gerekmektedir. 55 ve üzeri puan alamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. (1 Mart 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihinde yapılan Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı sonucu ya da ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir dil sınavı YÖKDİL, YDS, E-YDS, KPDS-ÜDS son 5 yıl içinde alınmış, CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik sonuç belgesi)
  * Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına başvurmak için tıklayınız.
  * ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları listesi için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan alacağı davet mektubu: Programın en önemli belgesi staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubudur. Öğrencinin Adı-Soyadı, staj tarih aralığı ve Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında staj yapacağının belirtilmiş olması gerekir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği anlaşmamız bulunan üniversitelerin listesi için tıklayınız.
  Listede bulunan kurumlara başvurmanız, kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Bu liste sadece öneri amacıyla paylaşılmıştır.

ÖNEMLİ BİLGİ: Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru dönemi başlamadan kabul mektubu alma sürecinin uzayabilmesi göz önüne alınarak, staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin en kısa zamanda staj yapacakları kurumlardan kabul mektubu alma işlemlerine başlamaları önerilir.


Staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubu olmadan öğrenci staj hareketliliğine başvuru yapamaz.

Değerlendirme Kriterleri

Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

2016 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi: %50
Dil seviyesi: %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın ilgili yıl içinde yayınladığı uygulama el kitabında yer alan kurallara göre yapılmaktadır. 

 

 • Erasmus +
 • Bologna Süreci
 • Farabi
 • Uluslarası Öğrenci
 • Mevlana
 • Erasmus +Gençlik Projeleri
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik