BİLGİ ORTAKLIKLARI

Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances) Nedir?

Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası,  yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

Bilgi Ortaklıkları ile  yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek  Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi  hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şöyle sıralanabilir:
Yükseköğretimde yenilik/inovasyon
Üniversite- iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği
Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki   

Hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Bilgi Ortaklıkları, Avrupa çapında bir takım mevcut ve gelecek bağlamlara  uyarlanabilir, esnek, farklı  ve birbiriyle bağlantılı bir dizi faaliyetin, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bunlar;

Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yeniliğin arttırılması:

Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya konması
İşletmeler  bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinliklerinin düzenlenmesi

Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek:

İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının tasarlanması,
Her disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması

Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak:

Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması
Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin değişiminin sağlanması

Kimler başvuru yapabilir?

Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki her hangi bir resmi ya da özel kuruluş olabilir (örneğin yükseköğretim kurumları, resmi/özel küçük/orta büyüklükte/büyük şirketler, araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.)
3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır.
En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır.

Proje süresi ne kadardır?

Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.

Hibe desteği ne kadardır?

2 yıllık projeler için azami 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için azami 1.000.000 Avrodur.

Başvurular nereye yapılmalıdır?

Bilgi Ortaklıkları Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki  Education, Audio-visual and Culture Executive Agency’ye sunulacaktır:


  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik