JEAN MONNET        


1989 yılında başlatılan Jean Monnet Programı, Birlik Programları altında Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında finanse edilmekte ve halihazırda 5 kıtada 72 ülkede yürütülmektedir. Jean Monnet Programı, Erasmus+ döneminde ise, üye ve üçüncü ülkeler arasında politika reformları destekleme kapsamında iyi uygulama örneklerinin paylaşımı ve işbirliğinin destekleneceği Key Action 3 (Support for Public Policy Reform) içerisinde yer almaktadır.

Jean Monnet Programı’nın temel hedefi, yüksek öğrenim kurumlarında Avrupa bütünleşmesi ve AB ile ilgili akademik faaliyetler ve bilimsel kaynakların dünya çapında görünürlüğünü artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda; Avrupa bütünleşmesi süreci üzerine eğitim, araştırma ve düşünsel faaliyetleri, Avrupa bütünleşmesine ilişkin çalışan kurumları, eğitim ve öğretim alanında ve/veya Avrupa bütünleşmesi konusunda Avrupa düzeyinde etkin olan Birlikleri/Dernekleri desteklemektedir. Bu sayede akademik dünya ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğun artırılması hedeflenmektedir. Programdan yüksek eğitim kurumları, bu kurumlarda Avrupa bütünleşmesi alanında uzmanlaşan akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar, Avrupa bütünleşmesi sürecine ilişkin çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacıların oluşturduğu birlikler, kurumlar ve araştırma merkezleri yararlanabilir.

Bu sayede dünya üzerinde daha çok fakülte ve bölümde AB ile ilgili dersler ve konular çoğalacak ve AB çalışmaları dünya üzerinde çok daha yaygın bir alanda gerçekleştirilir hale gelecektir.

Jean Monnet Programı altında şu eylemler desteklenmektedir:

“Jean Monnet Chairs” (Kürsüler) Avrupa entegrasyon çalışmalarında uzmanlaşılan eğitim verme görevleridir. Bu başlık altında Avrupa Birliği çalışmaları alanında uzmanlaşmış üniversite profesörleri veya “senior academic” personelin bu konularında ders verebileceklerdir. Jean Monnet Chairs olarak adlandırılan öğretmenlerin Avrupa entergasyon çalışmaları konularında bir akademik yılda en az 90 saat ders vermeleri beklenir. Bu aktiviteden tüm dünya yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir. Program ülkelerinin yükseköğretim kurumlarının ECHE sahibi olması gerekmektedir. Sözleşme süresi 3 yıldır.

 • “Jean Monnet Modules” Avrupa entegrasyonu ve AB ile diğer ülkeler arasındaki ilişkiler konusundaki bir akademik yılda en az 40 saatlik kısa ders verme faaliyetini içermektedir. Modüller Avrupa çalışmalarında bir disiplin üzerine yoğunlaşabileceği gibi çok disiplinli olup birden fazla akademik personel ve uzman içerebilecektir. Bu çerçevede, AB alanında genel ve giriş seviyesindeki dersler, Modüller başlığı altında desteklenecektir. Erasmus+, Modülleri desteklerken, daha çok genç akademisyenlerin AB alanında ilk ders verme faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dönem içerisindeki derslerin yanında, yaz ve yoğun ders programları da bu başlık altında desteklenecektir. Bu sayede AB konusunda akademik makale ve çalışmalar da dünya üzerinde artmış olacaktır. Dünyadaki tüm yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir. Program ülkelerinin yükseköğretim kurumlarının ECHE sahibi olması gerekmektedir. Sözleşme süresi 3 yıldır.
 • “Jean Monnet Centers of Excellence” Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri AB alanında bilgi ve beceri birikimi açısından odak ve ilgi merkezleri olarak tasarlanmaktadır. Bu tür merkezler, yükseköğretim kurumları bünyesinde Avrupa entegrasyonu alanında bilimsel insan ve doküman kaynağı birikimine sahip olan merkezlerdir. Bu tür merkezler ya bir yükseköğretim kurumu içerisinde olabileceği gibi, birden fazla yükseköğretim kurumu işbirliğinde aynı şehirde de faaliyet gösterebilmektedir. Mükemmeliyet Merkezleri diğer ülkelerdeki akademik kurumlar ile yapısal bağlar kurabilmekte ve bunun yanında sivil toplumla da yakın işbirliği içinde olabilmektedir. Mükemmeliyet Merkezinin akademik sorumluluğu bir Jean Monnet Kürsü sahibi hoca tarafından üstlenilmelidir. Dolayısıyla Jean Monnet Kürsüsü sahibi olmayan bir yükseköğretim kurumu bu başlığa başvuramamaktadır. Dünyadaki tüm yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir. Program ülkelerinin yükseköğretim kurumlarının ECHE sahibi olması gerekmektedir. Sözleşme süresi 3 yıldır.
 • “Jean Monnet Support to Institutions and Associations” Jean Monnet kurumları AB araştırmaları alanında yüksek lisans seviyesinde öğrenci ve diğer paydaşların eğitim aktivitelerini geliştirir. Bununla birlikte bu başlık altında Jean Monnet Programı, AB entegrasyonu alanında çalışmalar yapan dernek ve kuruluşları, bu çalışmalarında desteklemektedir. Bu tür bir dernek veya kuruluş, disiplinler arası bir kuruluş olmalı ve Avrupa entegrasyonu konusunda çalışma yapan diğer akademisyenlere açık olmalıdır. Bu kuruluşlar, faaliyet gösterdiği ülkedeki akademik topluluğu temsil etmelidir. Jean Monnet Kurumları, tüm dünyada faaliyet gösteren AB çalışmaları alanında aktif yükseköğretim kurumları veya diğer kurumlar olarak tarif edilmektedir. Jean Monnet dernek ve kuruluşları ise tüm dünyada faaliyet gösteren, Avrupa entegrasyonu alanında çalışmaları olan akademisyen veya araştırmacılardan oluşan kuruluşlar olarak tarif edilmektedir. Sözleşme süresi 3 yıldır.
 • “Jean Monnet Networks” AB entegrasyonu alanında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları, mükemmeliyet merkezleri, bölümler veya bireysel uzmanlar olarak tarif edilen uluslararası paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede AB entegrasyonu konusunda bilgi akışı hızlanacak ve yeni bilgi üretilebilmesi önünde bir yol açılmış olacaktır. Yeni networkler oluşturmanın yanı sıra AB konularını çalışan genç araştırmacıların teşviki için de mevcut networklerin de kullanımı mümkün olacaktır. Tüm dünyada faaliyet gösteren AB alanında çalışma yapan yükseköğretim kurumları veya diğer organizasyonlar başvuruda bulunabilecektir. Başvuru sahibi network koordinatörü olmak zorundadır. Sözleşme süresi 3 yıldır.
 • “Jean Monnet Projects” AB çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını hedefleyen bottom-up aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu projeler, aktiviteler birden fazla partner içerse bile, 12-24 ay sürecek olan tek taraflı projelerdir. Jean Monnet Projeleri şu üç amaçtan birine hizmet etmelidir ; “innovation” “cross-fertilisation” “spread content”. “Innovasyon” projeleri AB çalışmalarına yeni bir bakış açısı ve metodoloji getiren projelerdir. “cross-fertilisation” projeleri AB konularındaki tartışmaları destekleyecek ve Birlik ve Birlik süreçleri hakkında bilgi artırımı hedeflemelidir. “spread content” projeleri daha çok bilgilendirme ve AB konulu bilgi yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Tüm dünyada faaliyet gösteren AB alanında çalışma yapan yükseköğretim kurumları veya diğer organizasyonlar başvuruda bulunabilecektir.


 • Erasmus+
 • Bologna Süreci
 • Uluslarası Öğrenci
 • Erasmus +Gençlik Projeleri
 • Ulusal Ajans
 • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik