SPOR

Spor Alanında Desteklenecek Faaliyetler

Aşağıda yer alan spor faaliyetleri program kapsamında desteklenebilecektir:

1.    Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları 
2.    Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri

Erasmus+ Spor Alanındaki Faaliyetlerin Hedefleri

1. Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek (Uluslararası olarak),
2. Sporculara sporla birlikte diğer alanlarda da kariyer olanağı  ile (bundan böyle çift taraflı kariyer olarak belirtilecektir) sporun iyi yönetişimini teşvik etmek, 
3. Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek, spor yapma olanağını arttırmak,
4. Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

Desteklenen Projelerin Katılımcı Kurumlar Açısından Beklenen Sonuçları

Avrupa Birliği ve Uluslararası Boyutta Profesyonel ve Arttırılmış Çalışma Kapasitesi: İdari kapasitenin güçlenmesi ve tecrübelerin uluslararası alana yayılması, diğer ülkelerden ortaklarla güçlendirilmiş işbirliği; Avrupa Birliği fonları dışındaki mali kaynakların arttırılması, Avrupa Birliği ve Uluslararası boyutta projelerin hazırlanması ve uygulanması ile bu projelerin denetimi ve izlenmesinde  kalitenin arttırılması, sosyal dışlanma risk gruplarının spor ve fiziksel aktivitelere dahil edilmesi.
1. Kurumlarda Dinamik ve Profesyonel Ortam: Günlük faaliyetlere iyi uygulamalar ile yeni metotları entegre etmek, farklı alanlarda organizasyonlar ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerle sinerji oluşturulması, Avrupa Birliği politikaları ile uyumlu olarak profesyonellerin ve gönüllülerin sosyal eğitimi 

Genel anlamda, Erasmus+ spor desteklerinin Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

 

  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik