Personel Ders Verme Hareketliliğinde İzlenecek Yol:

1. Mevcut kontenjanlar çerçevesinde hareket gerçekleştirilmek üzere bir yükseköğretim kurumu belirlenir (Yükseköğretim kurumları arası anlaşma yapılmış olması şarttır). Seçilen kurumla iletişime geçilerek hareketlilik için davet mektubu alnır.

2. http://app.int.cbu.edu.tr/tr/outgoing-staff linkindeki online başvuru formu doldurularak davet mektubu/e-posta yazışmalarını, öğretim planı/e-posta yazışmalarını, nüfus cüzdanı ve dil yeterliliğini gösteren belgeyi “İşlemler” menüsünden sisteme eklenir.

3. Seçilen adaylar asil ve yedek liste olarak ilan edilir.

4. Asil olarak seçilenler; - Öğretim planlarını (teaching agreement) hazırlamayanlar öğretim planını hazırlar. - Seyahat rezervasyonlarını yaptırırlar. - TC Ziraat Bankası Manisa Merkez Şubesinden vadesiz avro mevduat hesabı açtırırlar. - Personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı resmi görev yazısı (yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir). - Hareketlilik sözleşmesini doldururlar (Erasmus Ofisi tarafından hazırlanır).

5. Hareketliliğe katılacak adaylar, hazırladıkları öğretim planlarını kendi Erasmus Kurum Koordinatörüne onaylatırlar ve onaylanmak üzere karşı kuruma gönderirler. Belgelerin üzerinde yer alan imzalar, ıslak imza olmalıdır.

6. Karşı üniversiteden, verilecek dersin süre ve içeriğini belirten öğretim planının onaylanmış nüshası ve davet mektubu alınır (Haftalık en az 8 saat ders verilmesi gerekir).

7. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazıları çıkarılır.

8. Öğretim planı, seyahat gider faturaları, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazıları Erasmus Ofisine teslim edilip hareketlilik hibe sözleşmesi imzalanır. Seyahate ilişkin biletlerin orijinal faturaları alınmalıdır. Ayrıca dönüşte, uçak biniş kartları teslim edilmelidir.

9. Alınacak toplam hibenin %80’i ve mesafe hesaplayıcısı yardımıyla hesaplanan yolluk hibe miktarı yararlanıcının hesabına aktarılır. Hareketlilik öncesi hibe ödemesi yapabilmek önceliğimizdir. Bu sebeple, yolculuk başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce yukarıdaki belgelerin eksiksiz olarak ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

10. Dönüşte, karşı kurumdan orijinal katılım sertifikası alınır.

11. Tüm belgeler, hareketliliğin sonra erişinden itibaren bir ay içersinde AB Ofisine teslim edilir ve sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından e-postanıza AB Anketi yönlendirir. Anketi doldurması için kendisine gönderilen daveti almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde, çevrim içi AB Anketini doldurup teslim eder. Çevrim içi AB Anketini doldurup teslim etmeyen katılımcılar, kuruluşları tarafından aldıkları mali desteği kısmen veya tamamen geri ödemeye mecbur bırakılabilir.

12. Önceden ödenen %80 hibe ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah yararlanıcıya ödenir.

  • Erasmus +
  • Bologna Süreci
  • Farabi
  • Uluslarası Öğrenci
  • Mevlana
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik